Ympäristöhuollon asiantuntija.

Hurrikaanit on ympäristöhuollon asiantuntija – perheyritys, joka tuottaa puhtaita ratkaisuita kiinteistöihin – tapahtumiin - työmaille - teollisuuteen.

Jätä huolesi Hurrikaanien hoidettaviksi

Tavoitteemme

•  Asiakkaidemme mielestä kaupunkilaisen paras ympäristöhuolto
•  Vaativien ympäristöhuollon palveluiden ykkönen

Tapamme toimia

Huomioi – Huolehtii – Hoitaa

Huomioi ennakkoon

 • Huolehdimme puolestasi, jätä ikävät asiat mielestäsi
 • Suunnittelemme kanssasi juuri tarpeisiisi sopivan palvelukokonaisuuden

Huolehtii sovitusti

 • Asiointi Hurrikaanien kanssa tuo turvan
 • Sopimusasiakkaalle huolettomuutta ennakkoon sovituin kustannuksin

Hoitaa tehokkaasti

 • Hälytykset heti
 • Palvelu oikeaan aikaan, sovitusti
 • Selkeästi luvattu – tarkasti toteutettu, ja takuu päälle

Vastuullinen toiminta

 • Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Meillä on jätteen kuljetusta ja käsittelyä vaativat ympäristöluvat.
 • Toimimme tarkasti lakien ja sopimusten mukaisesti ja vastuullisten kumppaneiden kanssa
 • Jätteiden kuljetus ja varastointi dokumentoidaan ja niistä pidetään lainmukaisesti kirjaa. Siirtoasiakirjojen avulla seurataan jätteen kulkua lähtöpaikasta loppusijoituspaikkaan. Siirtoasiakirjat ovat asiakkaan    saatavilla tarvittaessa.
 • Pyrimme hankinnoissa suosimaan kestäviä ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja kalustoa
 • Toimintaamme ohjaa sisäinen laatujärjestelmä
 • Toimimme Tilaajavastuu -kriteerien mukaisesti

Jokaiselle Hurrikaanit-työntekijälle opetetaan yhtenäiset toimintatavat ja -mallit sekä Hurrikaanien toimintaperiaatteet. Jokaisen työntekijän tulee olla suorittanut kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen.

Hurrikaanien ympäristö-, terveys- ja työturvallisuussuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Suunnitelman teosta vastaa työsuojelutoimikunta. YTT-asioita käsitellään säännöllisesti viikoittain.

Jokainen työtehtävä, siihen liittyvä kalusto, työntekijät, työajat, jätemäärät ja jätteenkäsittelypaikat kirjataan reaaliajassa toiminnanohjausjärjestelmään. Tiedot ovat näin todennettavissa ja raportoitavissa jälkikäteen. Kaluston liikkeet taltioituvat erikseen myös paikannusjärjestelmään, josta tarvittavat tiedot ovat saatavilla vielä vuosienkin päästä. Kaikista jätekuljetuksista laaditaan siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat arkistoidaan ja ne ovat tarvittaessa saatavissa sähköisesti.

Hurrikaanit lyhyesti

 • Sataprosenttisesti suomalainen perheyritys
 • Olemme toimineet vuodesta 1964 lähtien
 • Työllistämme vakituisesti nelisenkymmentä ympäristöhuollon ammattilaista
 • Noin 5 miljoonan euron vuosiliikevaihto
 • Putkistojen, viemäreiden ja kaivojen huollon lisäksi hoidamme myös mm. tapahtumien, rakennustyömaiden ja teollisuuden jätehuoltoa
 • Toimimme pääosin Uudellamaalla, mutta tarpeen mukaan hoidamme    toimeksiantoja myös koko Suomessa
fiiliskuva_yritys_1_merkilla

Historia

Kaikki alkoi vuodesta 1964, kun Helsingin kaupungin Munkkisaaren vedenpuhdistamolla tarvittiin lietteen ajoa varten loka-autoja. Tällöin perustettiin yritys nimeltä Lokakuljetus, joka vastasi puhdistamon lietteen ajosta vuosikymmenien ajan. Muutenkin pääkaupunkiseudulla tarvittiin laajalti saostuskaivojen ja muiden kaivojen ja erottimien tyhjennyksiä.

Vuonna 1967 yrittäjäksi ryhtynyt Arto Heino osti Lokakuljetuksen liiketoiminnan, jolloin liikenteessä oli kaksi loka-autoa. Arto Heino kasvatti yritystä ja samalla kehitti viemärihuollon välineitä, jotka ovat vielä tänäkin päivänä laajalti käytössä. Arto Heino tunnetaan alan edelläkävijänä sekä jätehuollon yhteiskuntavaikuttajana. Hän toimi Suomen Jätehuoltoliitossa ja Ympäristöyritysten liiton sekä Helsingin Kuljetusyrittäjien hallituksessa  yli 10 vuotta.

Ensimmäiset kombit tuotiin Keski-Euroopasta 80-luvun alussa. Arto alkoi kehittämään laitteita talviolosuhteisiin sopiviksi yhdessä laitevalmistajien kanssa. Kombit mahdollistivat imutyön ohella tehokkaan painehuuhtelun, jota käytettiin mm. putkilinjojen, kaivojen ja säiliöiden puhdistuksiin.

Vuonna 1986 Arto hankki toimialan ensimmäinen suurtehoimurin, jolla suoritettiin ennenäkemättömän tehokkaasti mm. eristeiden, kattosingelin ja maamassojen imurointeja sekä sepelin puhalluksia.

Kameratekniikan kehityttyä yhä pienemmäksi, putkistojen sisäpuolinen kuvaus otettiin käyttöön vuonna 1990. Kuvausaineisto toimitettiin silloin asiakkaalle vhs-kasetilla.

Seuraavaan sukupolven esiintulo tapahtui vuonna 2000, kun Arto jättäytyi toimitusjohtajan tehtävistä ja Tomi Heino otti tehtävän hoitaakseen. Seuraavan kymmenen vuoden aikana henkilökunnan määrä kolminkertaistui ja kalusto uusiutui lähes kokonaan. Tomi toi palveluvalikoimaan siirrettävät vuokra wc:t.

Yrityksen toimintaa ohjaavat edelleen perheyrityksen arvot. Vuonna 2009 tehtiin ennakoitu sukupolvenvaihdos. Samana vuonna yrityksen nimi muutettiin Hurrikaanit Ympäristöhuolloksi. Uusia toimintatapoja kehitettiin ja luotiin yrityksen sisäinen koulutusmalli. Liiketoiminnan ohjauksesta vastaavat tätä nykyä Kim Heino ja Karo Heino.

Ympäristöyritysten liitto nimesi vuonna 2010 Hurrikaanit vuoden ympäristöalan yritykseksi. Olemme myös Perheyritysten liiton jäsen.

 

Nykyisin Hurrikaanien joukkuepelin vetämisestä vastaavat veljekset Kim ja Karo Heino.

Nykyisin Hurrikaanien joukkuepelin vetämisestä vastaavat veljekset Kim ja Karo Heino.

Hurrikaanien historia

Ympäristöhuollon asiantuntija jo vuodesta 1964.

Yhteyshenkilöt
Sulje x
Hurrikaanit

Pyydä tarjous

Mikä palvelu?
Mihin osoitteeseen?
Koska?
Lisätiedot
Yhteystietosi